رویه ارسال سفارش و پرداخت

روند ارسال سفارش بستگی به فاصله محل مورد نظر شما با انبار های ایکسون دارد.

با توجه به اینکه فروشندگان مختلفی در ایکسون همکاری می کنند، انبار محصولات متفاوت است.

برخی انبار ها در شهر تهران بوده و به تبع ارسال های تهران بین 3 ساعت تا 24 ساعت کاری زمانبر است.

برای سایر انبار ها ، سفارشات ممکن است از 2 روز کاری تا 5 روز متفاوت باشد.

البته عامل های انسانی همچون شرکت ملی پست نیز در افزایش یا کاهش زمان ارسال دخالت دارند.

لیست انبار های ایکسون:

تهران: 4 انبار

مشهد: 2 انبار

اصفهان: 1 انبار

زنجان: 1 انبار

اراک: 1 انبار